ورود به سيستم و ثبت نام در کنفرانس


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

کتابچه مقالات اولين کنفرانس ملي تفکر سيستمي در عمل

براي دريافت کتابچه مقالات کنفرانس روي لينک کليک نماييد.

کتابچه  مقالات اولين کنفرانس ملي تفکر سيستمي در عمل


نشست تخصصي ارتباط دانشگاه و جامعه

0011111111


تاريخ‌هاي مهم
articletime

کانال تلگرام
   

محورهاي کنفرانس

محورهاي کنفرانس:

 • تفکر سيستمي،مفاهيم، چالش‌ها و فرصت‌ها
 • حل مسئله سيستم‌هاي پيچيده
 • رويکردهاي ساختاردهي به مسئله (تحقيق‌درعمليات نرم)، (متدولوژي سيستم‌هاي نرم (SSM)، مدل‌سازي ساختاري تفسيري (ISM)، سودا (SODA) و غيره)
 • پويايي‌شناسي سيستم‌ها (SD)
 • تئوري پيچيدگي و آشوب
 • ظهوريافتگي و خودسازماندهي
 • ساختار و مرز سيستم
 • سايبرنتيک و کاربرد آن در مديريت
 • شبيه‌سازي (گسسته پيشامد، مونت‌کارلو، عامل‌بنيان)
 • مدل‌سازي ديفرانسيلي و کنترل بهينه

در حوزه‌هاي کاربردي:

 • اقتصاد و مديريت
 • مديريت شهري و سياست‌گذاري عمومي
 • سلامت و سيستم‌هاي خدمات درماني
 • يادگيري، آموزش و علوم تربيتي
 • مديريت انرژي، منابع طبيعي، محيط زيست و کشاورزي
 • سيستم‌هاي توليدي و خدماتي


حاميان علمي
Civilica_LOGO 2 cropped_Logo_3_180pxW STinP_180pxWMS_LOGOShahid_bahonar_w180khalij_fars_w180ALzahra_180pxWsemnan_180W2__1_Chamran_180pxWivanaki_w180b5cf4b04-a935-40ed-8e3e-8170cf1f30cd_120.emam_reza33sajadSamam_w180Asemaan_Logo_pngfile___CopySTinP-180pxW_1logo_site1

حاميان

o110sssh

a1

00000nn

0000000mmm

00_markz_shorae_shahr

00_snap

00_paj

00hamrh_aval

00babana

00neian_elkterik

00saharkhiz

r23_1  تعداد بازدید کنندگان :78462
©2019 Ferdowsi University of Mashhad.