ورود به سيستم و ثبت نام در کنفرانس


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

کتابچه مقالات اولين کنفرانس ملي تفکر سيستمي در عمل

براي دريافت کتابچه مقالات کنفرانس روي لينک کليک نماييد.

کتابچه  مقالات اولين کنفرانس ملي تفکر سيستمي در عمل


نشست تخصصي ارتباط دانشگاه و جامعه

0011111111


تاريخ‌هاي مهم
articletime

کانال تلگرام
   

اعضاي کميته مشورتي علمي

دکتر مصطفي کاظمي، استاد گروه مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر فرزاد دهقانيان، دانشيار گروه آموزشي مهندسي صنايع، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر ناصر مطهري فريماني، استاديار گروه مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محمدعلي باقرپور ولاشاني، دانشيار گروه حسابداري، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر عليرضا حداديان، استاديار گروه مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر ابراهيم رضايي نيک، استاديار گروه صنايع، دانشگاه سجاد

دکتر عليرضا مقدسي، استاديار گروه مديريت، دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر شيما جوانمرد، استاديار گروه صنايع موسسه آموزش عالي اقبال لاهوريحاميان علمي
Civilica_LOGO 2 cropped_Logo_3_180pxW STinP_180pxWMS_LOGOShahid_bahonar_w180khalij_fars_w180ALzahra_180pxWsemnan_180W2__1_Chamran_180pxWivanaki_w180b5cf4b04-a935-40ed-8e3e-8170cf1f30cd_120.emam_reza33sajadSamam_w180Asemaan_Logo_pngfile___CopySTinP-180pxW_1logo_site1

حاميان

o110sssh

a1

00000nn

0000000mmm

00_markz_shorae_shahr

00_snap

00_paj

00hamrh_aval

00babana

00neian_elkterik

00saharkhiz

r23_1  تعداد بازدید کنندگان :78475
©2019 Ferdowsi University of Mashhad.